Je pravděpodobné, že covid není poslední pandemií, se kterou se lidstvo bylo nuceno vypořádat. Není tedy překvapením, že v současné době se mnoho vědeckých týmů zaměřuje na problematiku kvality vnitřního ovzduší – zvláště na to jak omezit šíření virů v budovách. Jedním z oborů, prostřednictvím kterých je možno bezpečnost a kvalitu vnitřního ovzduší významně ovlivnit, je stavebnictví.

Vztah mezi vnitřním ovzduším a šířením infekcí je oblast, které se v současnosti výzkumné týmy intenzivně věnují. Nemoci spojené s viry a bakteriemi mají společné to, že se šíří především v interiéru. S budovami tedy souvisí v mnoha ohledech – podstatné je jakým způsobem a v jakém množství se zde lidé pohybují a chovají, jak vnitřní vzduch cirkuluje a jak jsou budovy navrženy z architektonického hlediska. Přenos virů vzduchem byl klíčovým faktorem již u mnoha předešlých epidemiích – jako např. v případě chřipky, pravých neštovic a nyní i COVIDu 19. To sice již dnes víme, ale to samo o sobě nezjednodušuje hledání cest jak takovému přenosu předcházet či ho alespoň zásadněji eliminovat. Každá změna k lepšímu v tomto směru je obrovským přínosem jak z hlediska ochrany zdraví osob tak i ekonomická.

V posledních letech vidíme, že změna klimatu vede ke stále extrémnějším výkyvům teplot, ke kterým dochází často nečekaně rychle. Takové výkyvy kladou nové nároky i na stávající systémy větrání, vytápění a chlazení v budovách neboť všechny tyto systémy jsou s venkovním vzduchem propojeny.

Při změnách v koncepci budov je tedy nutno na jedné straně brát ohled na problematiku změn klimatu a epidemiologických rizik ale zároveň na straně druhé i myslet na minimalizaci spotřeby energie a zdrojů. Aby se nestalo, že budova sice zabrání šíření infekce ale zároveň přispěje k dalšímu urychlování změny klimatu. My jsme již od vzniku v roce 2008 postavili podnikání právě na vyváženosti mezi ekologickým a zároveň úsporným řešením, které je ze zdravotního hlediska maximálně bezpečné.

Poučíme se?

Současné výzvy v podobě pandemie covid či klimatických změn bohužel ukazují, že se daným oblastem ze strany developerů a investorů stále nevěnuje dostatečná pozornost, kterou by si zasloužily. Vidíme, že budovy a vnitřní prostory nejsou ve většině případů schopny nabídnout bezpečné prostředí svým obyvatelům z pohledu kvality vnitřního ovzduší a to bohužel přesto, že vhodné technologie na trhu již léta existují. Navíc je s ohledem na změny v zemském ekosystému nutno očekávat, že se setkáme i s novými typy nemocí přenášených vzduchem. Otázkou zní, jaká další varování potřebujeme…

My, ze společnosti GeoCore, jsme připraveni. Naše technologie již léta bezpočtu zákazníků zajišťují bezpečný a komfortní pobyt uvnitř budov.