Fotovoltaický systém

Fotovoltaická elektrárna funguje na principu využití energie ze slunce k výrobě elektřiny. Sluneční paprsky dopadají na solární panely, které obsahují fotovoltaické články. Tyto články využívají energii ze slunce k vytvoření elektrického proudu, který je následně převeden do domovní sítě a slouží k napájení spotřebičů. Fotovoltaická elektrárna neprodukuje žádné emise a je tak ekologickým zdrojem energie. Navíc může pomoci snížit náklady na energie a zlepšit finanční situaci domácností.

Solární termický systém je zařízení, které využívá sluneční energii k ohřevu vody nebo vytápění budov. Systém se skládá z panelů, které absorbují sluneční záření a přeměňují ho na teplo. Toto teplo je následně přenášeno do vody, která protéká skrze panely. Voda se zahřeje a může být použita k ohřevu vody nebo k vytápění budovy. Solární termický systém je šetrný k životnímu prostředí, protože využívá obnovitelné zdroje energie a snižuje emise skleníkových plynů. Navíc může být pro mnoho lidí finančně výhodný, protože umožňuje snížení nákladů na energii.

Pokud se rozhodnete investovat do fotovoltaické elektrárny či solárního termického systému, ušetříte peníze na energii a pomůžete ochránit naše planetu.