Solární termický systém

Solární termický systém umožňuje využít sluneční energii k získání tepla. Systém se obvykle skládá z kolektorů umístěných na střeše nebo jiném vhodném místě, které absorbuje sluneční záření a přeměňuje ho na teplo. Toto teplo se přenáší do přístroje nazývaného tepelný výměník, kde se předává do vody nebo jiného nosiče tepla. Tento nosič tepla pak může být skladován v nádrži a používán pro různé účely, jako je například ohřev vody v domácnostech nebo vytápění budov. Díky naší kvalitní a spolehlivé technologii mohou naši zákazníci výrazně snížit své náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.